Верхньодніпровський КДНЗ №3 «Дзвіночок»
Прозорість та інформаційна відкритість закладу дошкільної освіти

 

 

 

ЛІЦЕНЗІЯ

НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/licenziya.pdf

 

 

Про результати ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/pro_rezultati_licenzuvannya.pdf

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/rozporyadzhennya_reznichenko.pdf

 

 

 

КОПІЇ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

Архівна довідка (копія) від 05.06.1995 р. № 233

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/5_arhivna_dovidka.pdf

 

Рішення 32 сесії 5 скликання  Верхньодніпровської територіальної громади від 24.09.2009 року №833-32-V «Про створення Верхньодніпровського комунального дошкільного навчального закладу №3 «Дзвіночок»

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/6_rishennya_pro_stvorennya.pdf

 

 Наказ відділу освіти Верхньодніпровської РДА від 18.01.2011року №15 «Про зміну назви дошкільних навчальних закладів м. Верхньодніпровська»

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/7_nakaz_pro_perymenuvannya.pdf

 

Рішеннят 8 сесії 7 скликання Верхньодніпровської територіальної громадми від 16.12.2016 року №182-8/VII "Про затвердження статуту Верхньодніпровського комунального дошкільного навчального закладу №3 "Дзвіночок" (нова редакція)"

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/8_rishennya_pro_zatv_statutu.pdf

 

Статут Верхньодніпровського комунального дошкільного навчального закладу №3 "Дзвіночок (нова редакція"

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/9_23_statut.pdf

 

ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/24_vityag.pdf

 

Рішення 4 сесії 7 скликання Верхньодніпровської територіальної громади від 25.02.2016 року №62-4/VII "Про перейменування вулиць м. Верхньодніпровськ"

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/25_rishennya_pro_pereym_vulici.pdf

 

ДОВІДКА З Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/26_dovidka.pdf

 

Наказ відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації від 16.03.2009 року №30-к "Про переведення на іншу посаду"

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/27_nakaz_pro_priznachennya.pdf

 

Наказ відділу освіти Верхньодніпровської райдержадміністрації від 24.09.2009 року №194в-к "Про внесення змін до наказу №30-к від 16.03.2019 р. "Про переведення на йншу посаду  Ткаченко Н.В."

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/28_nakaz_pro_vnesennya_zmin.pdf

 

 

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОРИСТУВАННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА СТРОК, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПВНОГО ЦИКЛУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/29_svidoctvo.pdf

 

ВИТЯГ про державну реєстрацію прав

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/30_vityag_na_prvo_vlasnosti.pdf

 

ВИТЯГ з Держвного земельного кадастру про земельну ділянку

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/32_33_vityag_z_derzh_zem_kadastru.pdf

 

Копія декларації головного управління Держпрод-споживслужби   в Дніпропетровській області про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/34_deklaraciya_sanstanciya.pdf

 

Копія декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що видана головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/35_deklaraciya_pozhezhna.pdf

 

Висновок  від 16.03.2017 № 015 оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта 

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/36_visnovok_ekspertizi.pdf

 

Інформація щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/37_40_informaciya_z_pitan_op.pdf

 

Копія посвідчення завідуючої ВК ДНЗ №3 Ткаченко Н.В. про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/87_posvidchennya_pro_perevirku.pdf

 

Копія затвердженого та погодженого робочого навчального плану ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок» на 2016-2017 навчальний рік

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/41_48_plan_robochiy_navchalniy.pdf

 

Відомості про кількісний та якісний показники кадрового забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компоненту дошкільної освіти:

-       загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок»;

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/49_informaciya_pro_kadri.pdf

-       якісний склад педагогічних працівників із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня;

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/50_53_yakisniy_sklad.pdf

-       розпорядження голови Верхньодніпровської територіальної громади від 06.01.2017 р., №1/3 «Про затвердження штатного розпису ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок» м. Верхньодніпровськ»;

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/54_rozporyadzhennya_pro_shtati.pdf

-       штатний розпис на 2018 рік ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок»;

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/shtatniy_rozpis_2018_1.pdf

  - інформація про проходження медичного огляду        працівниками ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок»

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/56_informaciya_pro_medoglyadi.pdf

 

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компоненту дошкільної освіти 

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/57_vidomosti_pro_m_t__zabezp_1.pdf

 

 
Інформація щодо наявного обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у групах дошкільного віку у ВК ДНЗ №3 «Дзвіночок» (з розрахунку на групу дітей)

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/58_61_vidomosti_pro_nmz_1.pdf

 

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компоненту дошкільної освіти

/uploads/editor/1633/91983/sitepage_81/files/58_61_vidomosti_pro_nmz.pdf

 

Кошторис закладу дошкільної освіти на 2018 рік